best express

สอน payspost ทุกวันอังคารhttps://meet.google.com/ikn-bmug-yva สอน paypoint ทุกวันพุธhttps://meet.google.com/jyu-sngb-bjg คู่มือการใช้งานhttps://serv.papacking.com/

งดรับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS

งดรับพัสดุเบสของอึดรและศรีสะเกษ12

เรื่อง งดรับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว สําหรับแฟรนไชส์ พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งสาขาที่อยู่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ งดการ คีย์รับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา เรื่องรถเข้ารับ หากสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/