Archives for BEST Express

งดรับพัสดุเบสของอึดรและศรีสะเกษ12

งดรับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS

เรื่อง งดรับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว สําหรับแฟรนไชส์ พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งสาขาที่อยู่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ งดการ คีย์รับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา เรื่องรถเข้ารับ หากสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/

Read more
BEST Express ผู้ให้บริการรับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย

BEST Express Thailand

BEST Express ผู้ให้บริการรับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย 

ราคา 0.5 – 300 กิโลกรัม

ราคา 0.5 -100 กิโลกรัม

ราคาพื้นที่ห่างไกล เบสเอ็กเพรส

ราคาทุน เบสเอ็กเพรส

ราคาสำหรับ PAYPOINT และ PAYSPOST

Read more