BEST Express ผู้ให้บริการรับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย 

ราคา 0.5 – 300 กิโลกรัม

ราคา 0.5 -100 กิโลกรัม

ราคาพื้นที่ห่างไกล เบสเอ็กเพรส

ราคาทุน เบสเอ็กเพรส

ราคาสำหรับ PAYPOINT และ PAYSPOST