โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!

สามารถแจ้งยืนยันรับสิทธิ์อบรม และสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

การอบรม และ สอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยนี้ จะมีขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาสามารถลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์พิเศษอบรม และสอบใบอนุญาต ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ได้แล้ววันนี้ ถึง วันที่ 31/5/2024

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร ดังนี้ครับ

1.แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรูปภาพ จำนวน 1 รูป ขนาด 2.5*3 ซม.

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.เบอร์โทรศัพท์ และ Email

โดยสามารถส่งข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ link นี้ครับ

https://lin.ee/pLPW2O9v