เรื่อง งดรับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว สําหรับแฟรนไชส์ พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งสาขาที่อยู่จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ งดการ คีย์รับพัสดุของขนส่ง BEST EXPRESS ชั่วคราว เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา เรื่องรถเข้ารับ หากสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/