คูมือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน https://drive.google.com/drive/folders/18E_HqtoNF7jie08aArw2t1kOeO_iC3esรวมเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1aH5YnnQXSV1ZlnV7kAF1aBVuepEWzIHiเอกสารขอเปิด DHL โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1RmMCXtFk2DK-zKWPZoIBlyIRlzuN4bln/view?usp=drive_link สมัครใช้งาน https://youtu.be/-nDQBsTs43Iการเติมเงิน https://www.youtube.com/watch?v=TfEfp_NLT1oการใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=4wmpdbNCwxcการใช้งาน https://youtu.be/P71g-cCuCTgเปิดบิลย้อนหลัง https://youtu.be/NfUC0iWcxXgหลายชิ้น https://www.youtube.com/watch?v=notEICBTiUA

ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ขอความร่วมมือสาขาในการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุ

ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง ข้อควรปฏิบัติใน การส่งมอบพัสดุ Post Sabuy และให้ยึดประตามประกาศใหม่ ดังนี้ขอความร่วมมือสาขาในการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุจากใบฝากส่งสิ่งของสำหรับพัสดุที่แฟรนไชส์ได้ส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.ไปแล้ว ในวันถัดไป เจ้าหน้าที่ ปณ.จะนำใบฝากส่งสิ่งของที่มีการะบุน้ำหนักที่ชั่งวัดแล้วที่ ปณ. มาให้แฟรนไชส์ (หากไม่ได้รับ รบกวนติดตามทวงถามกับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.) ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุในใบฝากส่งสิ่งของ ว่ามี น้ำหนักตรงกับน้ำหนักที่คีย์หรือไม่ หากพบข้อมูลไม่ตรงกัน แนะนำแฟรนไชส์ระบุ รายละเอียดที่ต้องการโต้แย้งในใบนำฝากส่งสิ่งของ พร้อมถ่ายภาพส่ง ให้ทางแอดมิน ผ่าน Line Official เพื่อประสานงาน ปณ. ตรวจสอบและแก้ไข หรือหากสาขามีภาพถ่าย ขณะวัดพัสดุ สามารถส่งมาเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเพิ่มเติมได้ทั้งนี้หากแฟรนไชส์พบว่าน้ำหนักไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้มีการโต้แย้ง บริษัทฯ จะยึด น้ำหนักพัสดุตามใบรับฝากและส่งผลให้ทางแฟรนไชส์ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่าง ของนํ้าหนักที่เกิน สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/

ข้อควรปฏิบัติในการส่งมองพัสดุขนส่ง Post sabuy

ข้อควรปฏิบัติในการส่งมองพัสดุขนส่ง-Post-sabuy

ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ในการส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ตัวอย่างใบรับฝากจากของทางขนส่ง สมัครบริการเสริม https://www.papacking.com/insurance/ 📍อบรมระบบการใช้งานขนส่ง Paypointเข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jyu-sngb-bjg *หากเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Meetจากนั้นให้กรอกรหัสห้อง 👉 jyu-sngb-bjgคู่มือการใช้งาน Google Meet 👉 https://shorturl.asia/7px5O คู่มือและวิดีโอย้อนหลัง 👉 https://paypointservice.wordpress.com/2023/03/10/pps1/