แพ็คเกจ 59,990 บาท ครบชุด

แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 39,990 บาท ครบชุด

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 28,990 ครบชุด

ร้านไปรษณีย์เอกชน

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 9,999 ครบชุด

9,990 บาท ร้านไปรษณีย์อุปกรณ์ครบ อุปกรณ์ที่ได้รับ - ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service - เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า - เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น - เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง - สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ - ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1ผืน ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น จำนวน 1ผืน โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน สติกเกอร์โลโก้ขนส่ง จำนวน 6 ชิ้น สดิกเกอร์บริการต่างๆ จำนวน 6 ชิ้น แถมฟรี - เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS) Sticker Logo Maxi

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 6,699 บาท เครดิต คืน 100 บาท

ไปรษณีย์เอกชน

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 2,690 เครื่องปริ้นใบปะหน้า

เครื่องปริ้นลาเบล พร้อม กระดาษสติกเกอร์

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 1,990 cr 500

ร้านสารพัดบริการ

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 999 CR 700

ธุรกิจไปรษณีย์

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป

แพ็คเกจ 890 เครื่องปริ้นใบเสร็จ

แฟรนไชส์ขนส่งพัสดุ

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ผู้ให้บริการงานด้านธุรกิจไปรษณีย์ ในชุมชน ครบวงจรพร้อมมีบริการอื่นๆ แฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุ ศูนย์รวมบริการขนส่ง ระบบหลังบ้านดี มีปัญหาช่วยได้รวดเร็ว ดูแลตลอดไป