Archives for ครบชุด

แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน

แพ็คเกจ 69,990 บาท ครบชุด

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

59,990 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
      –     เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า 1 ชุด
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง 

      –     เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องปริ้น A4 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษปริ้น A4
      –     ลิ้นชักเก็บเงิน จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องตรวจแบงค์ปลอม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมแผ่นเคลือบ
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน

อินบ็อก เฟสบุ๊ค
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
      –     ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1 ผืน 

 • ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง  จำนวน 1 ชุด 
 • โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น
 • ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน
 • สติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน จำนวน 1 ชุด (ออกแบบตามความเหมาะสมของกระจกหน้าร้าน)

แถมฟรี
    –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)
    –     Sticker Logo Maxi

โทร 0618356622,0890955349

 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more
แฟรนไชส์ไปรษณีย์

แพ็คเกจ 59,990 บาท ครบชุด

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

59,990 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
      –     เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า 1 ชุด
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง 

      –     เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องปริ้น A4 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษปริ้น A4
      –     ลิ้นชักเก็บเงิน จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องตรวจแบงค์ปลอม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมแผ่นเคลือบ
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน

อินบ็อก เฟสบุ๊ค
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
      –     ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1 ผืน 

 • ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง  จำนวน 1 ชุด 
 • โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น
 • ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน
 • สติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน จำนวน 1 ชุด (ออกแบบตามความเหมาะสมของกระจกหน้าร้าน)

แถมฟรี
    –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)
    –     Sticker Logo Maxi

ADD LINE

INBOX

โทร 0618356622,0890955349

 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more
แฟรนไชส์ไปรษณีย์ครบวงจร

แพ็คเกจ 39,990 บาท ครบชุด

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง 

      –     เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องตรวจแบงค์ปลอม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องปริ้น A4 จ านวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษปริ้น A4
      –     ลิ้นชักเก็บเงิน จำนวน 1 เครื่อง
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน
      –     เสื้อ PAYPOINT จำนวน 2 ตัว (ตามไซซ์ที่ลูกค้าเลือก)
      –     ชุดกล่องซองอุปกรณ์แพ็คกิ้ง จำนวน 1 ชุด

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
อินบ็อก เฟสบุ๊คอุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
      –     ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1ผืน 

 • ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง  จำนวน 1 ชุด 
 • โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น
 • ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน
 • สติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน จำนวน 1 ชุด (ออกแบบตามความเหมาะสมของกระจกหน้าร้าน)

แถมฟรี
    –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)
    –     Sticker Logo Maxi (1 ชิ้น ขนาด สูง40 cm xกว้าง 35 cm

ADD LINE

INBOX

 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more
แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน

แพ็คเกจ 28,990 ครบชุด

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง 
–     เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน
      –     เสื้อ PAYPOINT จำนวน 1 ตัว (ตามไซซ์ที่ลูกค้าเลือก)
      –     ชุดกล่องซองอุปกรณ์แพ็คกิ้ง จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
– ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1ผืน
– ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง  จำนวน 1 ชุด
– โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น
– ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน
– สติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน จำนวน 1 ชุด  (ออกแบบตามความเหมาะสมของกระจกหน้าร้าน)

แถมฟรี
    –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)
    –     Sticker Logo Maxi

INBOX

โทร 0618356622,0890955349

อินบ็อก เฟสบุ๊ค
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more
แฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชน

แพ็คเกจ 9,990 ครบชุด

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

9,990 บาท  ร้านไปรษณีย์อุปกรณ์ครบ
อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง 

      –     เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน

อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
      –     ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1ผืน 

 • ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น  จำนวน 1ผืน
 • โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น
 • ป้ายไวนิลติดหลังเคาน์เตอร์ จำนวน 1ผืน
 • สติกเกอร์โลโก้ขนส่ง จำนวน 6 ชิ้น
 • สดิกเกอร์บริการต่างๆ จำนวน 6 ชิ้น

แถมฟรี
      –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)

 • Sticker Logo Maxi
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
อินบ็อก เฟสบุ๊ค
 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more

แพ็คเกจ 6,990 บาท

Paypoint Service “การให้บริการแบบครบวงจร” เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการจัดส่งพัสดุ บริการต่อ พรบ. ประกันภัย ภาษี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการขอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ( ร้านสารพัดบริการครบวงจร)

6,990 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับ
      –     ระบบการทำงานออนไลน์ paypoint Service
      –     เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Label จำนวน 1 เครื่อง พร้อม สติกเกอร์ใบปะหน้า
      –     เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม กระดาษปริ้น
      –     เครื่องชั่งดิจิตอล 40 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
      –     สายวัดพัสดุ จำนวน 1 อัน

อุปกรณ์แต่งร้านที่ได้รับ
      –     ป้ายไวนิลหน้าร้าน จำนวน 1ผืน 

 • ป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น  จำนวน 1ผืน 
 • โปสเตอร์เงื่อนไขขนส่ง จำนวน 3 ชิ้น


แถมฟรี
      –     เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ (แผนกIT และ CS)

โทร 0992188853 , 0863111288 ,0618356622

 • จ่ายครั้งเดียวจบ
 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บส่วนแบ่งรายเดือนรายปี
 • มีทีมดูแล ซัพพอร์ต ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง
 • ไม่บังคับยอด ส่งของยังไงให้ถูกและประหยัด ต้องส่งผ่าน paypointservice
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย

Read more