ประกาศ
เรียน ผู้ให้บริการแฟรนไชส์
ทางบริษัทขอประกาศแจ้งการเปลี่ยนเว็บไซต์แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจำหน่าย อุปกรณ์ แพ็กเกจจิ้งจากเดิมชื่อ ShopDD มาสู่เว็บไซต์ใหม่ชื่อ ShopSABUY โดยได้ทำการปรับปรุงให้เกิดความสะดวก และบริการที่ดีแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น นอกจาก นี้ยังได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ให้เข้าถึงอุปกรณ์แพ็กเกจจิ้ง ออนไลน์คุณภาพดีในราคาประหยัดอีกด้วย
เว็บไซต์เดิม https://shopdd.buzzebees.com/
เว็บไซต์ใหม่ https://referral.swopmart.co.th/ShopSABUY
ทั้งนี้สามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 67 เป็นต้นไป
สามารถลงทะเบียนได้จากลิงก์นี้ https://swopmart.co.th/register
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ