แฟรนไชส์สามารถดาวน์โหลดตารางราคาได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/1zH_23BBHB4rj6EB8hTMkQ76NcykiU62k