jt-express

คำแนะนำดีๆ สำหรับการคีย์รับพัสดุของขนส่ง J&T ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการคีย์พัสดุตามขนาดและน้ำหนักจริงที่วัดหรือชั่งได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่างของน้ำหนักพัสดุในภายหลัง หากแฟรนไชส์พบว่าพัสดุที่รับมีน้ำหนักใกล้เคียงกับช่วงน้ำหนักถัดไป

คำแนะนำดีๆ สำหรับการคีย์รับพัสดุของขนส่ง J&T
ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการคีย์พัสดุตามขนาดและน้ำหนักจริงที่วัดหรือชั่งได้
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่างของน้ำหนักพัสดุในภายหลัง
หากแฟรนไชส์พบว่าพัสดุที่รับมีน้ำหนักใกล้เคียงกับช่วงน้ำหนักถัดไป

J&T Express อัตราค่าจัดส่งโดยประมาณ

J&T Home ธุรกิจใหม่

ตอบข้อสงสัย https://paypointservice.com/jt/เช็คพื้นที่ ที่ให้บริการ JT https://shorturl.asia/CXM1sตาราง https://shorturl.asia/jMlgsคู่มือการใช้งาน https://serv.papacking.com/สมัครลาซาด้า https://serv.papacking.com/lada/ ตารางราคา ทุน jt home สําหรับสมาชิก PAYPOINTSERVICE